Lekcja techniki

Lekcja techniki z wykorzystaniem narzędzi otrzymanych z projektu #laboratoria przyszłości.